odstąpienie od umowy

Szanowni Państwo,

Konsument zgodnie z prawem ma możliwość zwrotu towaru zakupionego przez internet. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia otrzymania towaru, a dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Formularz można pobrać w formacie pdfAdresat Satto Media
Reymonta 22/2;
40-026 Katowice
info@deco-strefa.com.pl
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)  
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)  
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)  
Adres konsumenta(-ów)  
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)  
Data  

(*) Niepotrzebne skreślić.

KQS.store